Термопомпи и ефективността от използването им

Published / by zwonulladm

Компресорът е сред водещите фактори, определящи мощта и ефективността на термопомпата. Използват се различни технологии, а те са и в основата на всяка климатизация. Поради икономичността и ефективността, термопомпите са смятани за универсални и екологични. Те използват енергия от околната среда, а това ги прави по-практични. Като източници на енергия са топлината, вода, почва, въздух, подпочвени и надпочвени води. Още енергия термопомпите могат да черпят от земните недра.

Термопомпените съоръжения са надежден енергиен източник в множество системи и допринасят за разходване на водоснабдяване, по време на студ. Те са в състава на всякакви климатизационни системи.

Continue reading

Рискове в термопомпите

Published / by zwonulladm

Сред водещите характеристики за определяне на риска в атмосферата и предпазване от замърсявания се нарежи и енергийната ефективност. До голяма степен тя се постига с термопомпи, които се ползват в най-модерни съоръжения и климатизационни системи.

Сред водещите енергийни източници за този род помпи са въздуха и почвата. Ето и една част от по-съществените моменти за тях:

Continue reading